รายละเอียดติดต่อ:
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)
33 สุขุมวิท ซอย 3 กรุงเทพฯ 10110, ประเทศไทย
โทรศัพท์ : +66 (0) 2011 5929, +66 (0) 2011 4575


เรายินดีรับฟังข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของท่าน :

เพื่อป้องกันและลดปัญหาสแปมเมล กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฎด้านล่างนี้