เมื่อปี 2564 สิ้นสุดลง นับว่าเวลาผ่านไปแล้ว 2 ปีหลังจากการตรวจพบเชื้อโควิด-19 เป็นครั้งแรก ประเทศไทยเผชิญกับการติดเชื้อหลายระลอก โดยที่ประเทศไทยโดยรวม รัฐบาล บรรดาธุรกิจ และประชาชนแต่ละคนต่างต้องรับมือกับสภาพความเป็นจริงที่แกว่งไปมาระหว่างการล็อกดาวน์แบบเต็มพิกัดและแบบบางส่วน การค่อยๆ ทดสอบการเปิดประเทศเพื่อกิจกรรมเศรษฐกิจทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ

แม้ว่าตลาดต่างประเทศและในประเทศของเราจะเผชิญกับการระบาดใหญ่เป็นระยะต่างๆ กัน ก็นับว่าธุรกิจฟื้นตัวได้อย่างน่าทึ่ง ไทยได้ค่อย ๆ เปิดประเทศในเดือนพฤศจิกายน 2564 พร้อมกับเปิดโอกาสเป็นประโยชน์ให้เราได้ดูแลผู้ป่วยของเราจากกว่า 190 ประเทศ แม้ว่าโปรแกรมเหล่านี้จะถูกระงับอยู่ในขณะที่เขียนสารฉบับนี้ มีสัญญาณสนับสนุนว่าสถานการณ์โควิด-19 ล่าสุดที่เกิดขึ้นบ่งชี้ว่ารัฐบาลไม่มีท่าทีว่าจะใช้แนวทางการรับมือที่มีข้อกำจัดเข้มงวดนัก ซึ่งน่าจะทำให้มีผลเสียหายน้อยลง บำรุงราษฎร์กลายเป็นองค์กรที่ยืดหยุ่นปรับตัวตามสถานการณ์ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว ธุรกิจจากผู้ป่วยไทย และผู้ป่วยต่างชาติที่พำนักในประเทศไทยเติบโตขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบปีต่อปี ทั้งนี้ ประกอบกับการบริหารจัดการต้นทุนและเงินสดที่ดีและรอบคอบ เราจึงสามารถฟื้นสภาพธุรกิจและรักษารากฐานอันมั่นคงสำหรับการเติบโตในอนาคตที่ยั่งยืนได้

เราเดินหน้าได้ยิ่งขึ้นต่อไปสู่การให้การรักษาพยาบาลทางการแพทย์ในกรณีที่ซับซ้อนอย่างที่สุดด้วยเป้าหมายความสำเร็จครั้งใหญ่ในการปลูกถ่ายหัวใจสองราย ทั้งสองกรณีบรรลุผลลัพธ์เป็นเลิศ ผมภูมิใจในทีมแพทย์และทีมสหสาขาวิชาชีพผู้เชี่ยวชาญของเราซึ่งให้การดูแลรักษาระดับโลกสอดคล้องกับชื่อบำรุงราษฎร์และวิสัยทัศน์ขององค์กร ความมุ่งมั่นบากบั่นทำงานมีผลรวมในที่สุดเป็นความชื่นชมยอมรับจากนิวส์วีค ให้บำรุงราษฎร์ ติดอันดับหนึ่งใน 200 โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในโลกปีและหนึ่ง 250 โรงพยาบาลอัจฉริยะที่ดีที่สุดในโลกปี 2564

เราได้เริ่มขยายขีดความสามารถในการให้บริการผู้ป่วย โดยมีการดำเนินงานก่อสร้างเพื่อขยายอาคาร ด้านซอยสุขุมวิท 1 และสร้างอาคารสำนักงานซอยสุขุมวิท 3 อยู่ ซึ่งจะทำให้เรามีพื้นที่มากขึ้น และสามารถใช้พื้นที่ได้เต็มที่ ทั้งยังเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้จากทรัพย์สินหลักของเรา นอกจากนั้น เรากำลังปรับปรุงห้องพักผู้ป่วยในทั้งโรงพยาบาลตามแผนอนาคตใหม่เพื่อการรักษาพยาบาลผู้ป่วยในและการสร้างประสบการณ์ผู้ป่วย เป็นที่คาดว่า ทั้งหมดนึ้จะเพิ่มมูลค่าผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยสำคัญในระยะยาว

เรากระตือรือร้นที่จะมีส่วนร่วมเป็นพลเมืองบรรษัทที่ดีและสนับสนุนสังคมเสมอ ตัวอย่างเช่น เรายังคงดำเนินโครงการ “รักษ์ใจไทย” ของเราที่ผ่าตัดหัวใจให้กับเด็กด้อยโอกาสที่เป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดต่อไปอย่างไม่ลดละด้วยการสนับสนุนจากมูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เรายังสืบสานความภูมิใจของเราที่ได้ให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ยากไร้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนท้องถิ่นในกรุงเทพฯ ผ่านคลินิกเคลื่อนที่ 'อาสาบำรุงราษฎร์' มายาวนานกว่า 20 ปี ในระหว่างปี เรายังได้ลงทุนเพื่อลดการใช้ทรัพยากรอันมีค่าและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเรา เราเชื่อว่าเราสามารถทำได้มากกว่านี้และเรามุ่งมั่นที่จะทำเช่นนั้น

ขณะที่เรายกระดับความสามารถของเราและก้าวไปข้างหน้า ผมรำลึกเสมอว่า ความสำเร็จดังกล่าวไม่อาจมาด้วยได้หากไร้ซึ่งการตั้งใจสนับสนุนแน่วแน่จากผู้ถือหุ้นและพันธมิตรของเรา แพทย์ ทันตแพทย์ บุคลากรสหสาขาวิชาชีพและพนักงานของเราทุกฝ่าย ตลอดจนคณะกรรมการบริหารและผู้บริหารที่ผูกพันมุ่งมั่นในอันที่จะขับเคลื่อนสร้างเสริมโรงพยาบาลที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ขอขอบคุณที่ท่านได้อุทิศตน ทำงานหนัก และเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของเรา

นายชัย โสภณพนิช
ประธานกรรมการ