ปี บาท/หุ้น วันที่จ่ายปันผล
2566 3.15 10 พฤษภาคม 2567
1.35 6 กันยายน 2566
2565 2.35 10 พฤษภาคม 2566
1.15 8 กันยายน 2565
2564 2.05 10 พฤษภาคม 2565
1.15 8 กันยายน 2564
2563 2.05 10 พฤษภาคม 2564
1.15 3 กันยายน 2563
2562 2.05 30 เมษายน 2563
  1.15 5 กันยายน 2562
2561 1.80 8 พฤษภาคม 2562
  1.10 5 กันยายน 2561
2560 1.70 8 พฤษภาคม 2561
  1.00 6 กันยายน 2560
2559 1.55 15 พฤษภาคม 2560
  0.95 26 สิงหาคม 2559
2558 1.45 17 พฤษภาคม 2559
  0.90 9 กันยายน 2558
2557 1.25 14 พฤษภาคม 2558
  0.70 5 กันยายน 2557
2556 1.20 28 พฤษภาคม 2557
  0.70 5 กันยายน 2556
2555 1.20 29 พฤษภาคม 2556
  0.60 7 กันยายน 2555
2554 0.65 24 พฤษภาคม 2555
  0.45 9 กันยายน 2554
2553 0.50 24 พฤษภาคม 2554
  0.40 9 กันยายน 2553
2552 0.45 25 พฤษภาคม 2553
  0.40 4 กันยายน 2552
2551 0.40 26 พฤษภาคม 2552
  0.40 4 กันยายน 2551
2550 0.40 22 พฤษภาคม 2550
  0.40 7 กันยายน 2550
2549 0.45 24 พฤษภาคม 2549
  0.30 15 กันยายน 2549
2548 0.45 24 พฤษภาคม 2548
  0.30 16 กันยายน 2548
2547 0.40 26 พฤษภาคม 2547
  0.30 17 กันยายน 2547