กราฟราคาหลักทรัพย์

ตัวย่อหุ้น: BH สกุลเงิน: THB
ราคาปิด: 137.00 ปริมาณซื้อขาย: 1,633,900
เปลี่ยนแปลง: +6.00 % เปลี่ยนแปลง: 4.58%
ช่วงราคาระหว่างวัน: 132.00 - 137.50 ช่วงราคา 52 สัปดาห์: 111.50 - 198.50
ปรับปรุงเมื่อ: 09 ธันวาคม 2562 14:47

Chart Type