ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

รายละเอียดติดต่อ:
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)
33 สุขุมวิท ซอย 3 กรุงเทพฯ 10110, ประเทศไทย
โทรศัพท์ : +66 (0) 2011 4853, +66 (0) 2011 5929
โทรสาร : +66 (0) 2667 2031

เรายินดีรับฟังข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของท่าน :

เพื่อป้องกันและลดปัญหาสแปมเมล์ กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฎด้านล่างนี้