ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

รายละเอียดติดต่อ:
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)
33 สุขุมวิท ซอย 3 กรุงเทพฯ 10110, ประเทศไทย
โทรศัพท์ : +66 (0) 2667 1469
โทรสาร : +66 (0) 2667 2031

เรายินดีรับฟังข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของท่าน :

* จำเป็นต้องระบุ
*ชื่อ-นามสกุล :
  บริษัท :
*อีเมล์ :
  เมือง :
ประเทศ :
หัวข้อ :
*ข้อคิดเห็น :
เพื่อป้องกันและลดปัญหาสแปมเมล์ กรุณากรอกรหัสข้อความภาพ ตามข้อมูลที่ปรากฎอยู่ข้างล่างนี้