คณะผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหารของบริษัท ณ 4 มกราคม 2560

No. Name Position
1. นางลินดา ลีสหะปัญญา กรรมการผู้จัดการ
2. นายดิ๊กเกิ้น สมาร์ท-กิลล์ Corporate Chief Information Officer
3. นายเคนเนท เลิฟ Corporate Chief Financial Officer
4. นายแพทย์นำ ตันธุวนิตย์ Hospital Chief Executive Officer
5. นางสาวอรพรรณ บัวม่วง Hospital Chief Financial Officer