สารจากประธานกรรมการ

ปี 2558 นับเป็นปีที่แข็งแกร่งของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ด้วยรายได้จากการให้บริการกลุ่มคนไข้จากต่างประเทศและในประเทศ เป็นอีกปีหนึ่งที่ธุรกิจได้สร้างผลสำเร็จอย่างต่อเนื่องในรูปแบบของรายได้ กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) และผลกำไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรามีกำไรสุทธิเพิ่มมากขึ้นในปีที่ผ่านมาจากปริมาณคนไข้ที่มีอาการซับซ้อนเลือกใช้บริการของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เพิ่มมากขึ้น

กลยุทธ์ในการให้บริการกลุ่มคนไข้ที่มีศักยภาพสูงจากในและต่างประเทศเห็นได้จากความแตกต่างในบริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลของเราเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ให้บริการที่ใช้เทคโนโลยีอันทันสมัยรายอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ ความแตกต่างในความเป็นตัวตนของเราในฐานะสถาบันนี้เกิดจากค่านิยมที่เรายึดมั่นและวัฒนธรรมของเราที่พัฒนามานานกว่า 35 ปี แน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบที่สำคัญต่อความสำเร็จในอดีตและอนาคตของเรา

ค่านิยมหลักของเรามีศูนย์กลางอยู่ที่การเบริการแก่ผู้ป่วยด้วยความเอื้ออาทร ความเป็นมืออาชีพและการประสานงานกันระหว่างผู้เชี่ยวชาญหลากสาขา ในขณะเดียวกันเรามุ่งเน้นการสร้างระบบการทำงานที่มีประสิทธิผลมากขึ้นเพื่อให้มั่นใจในคุณภาพ ความปลอดภัยและความสม่ำเสมอในการส่งมอบผลลัพธ์ทางการรักษาที่ดียิ่งขึ้นให้แก่คนไข้ การมุ่งเน้นในสิ่งเหล่านี้ รวมถึงการลงทุนในบุคลากรของเราและการมุ่งเน้นในผลลัพธ์ที่วัดได้ทำให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นเอกลักษณ์และกลายเป็นดีเอ็นเอของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ในที่สุด

วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์และยืนหยัดมาอย่างยาวนานนี้ได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการปรับตัวและยืดหยุ่นตลอดหลายปีที่ผ่านมา วัฒนธรรมได้ถูกทดสอบอีกครั้งหนึ่งเมื่อโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้เผชิญกับผู้ป่วยโรคเมอร์สรายแรกในประเทศไทยเมื่อเดือนมิถุนายน 2558 จากการทำงานเป็นทีมที่โดดเด่นของแพทย์และบุคลากร ผนวกกับระบบที่เรามีอยู่ทำให้เราสามารถตรวจพบและแยกผู้ป่วยออกมาอย่างปลอดภัยเพื่อไม่ให้มีการติดเชื้อและแพร่ระบาดของไวรัส เหตุการณ์นี้ทำให้เราได้รับการยกย่องและชื่นชมเป็นวงกว้างจากหน่วยงานสาธารณสุขทั้งในและต่างประเทศ เรายังคงเฝ้าระวังเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อและปรับปรุงขั้นตอนการทำงานตลอดเวลาเพื่อให้ได้มาตรฐานสูงสุด

หลายปีที่ผ่านมานี้ โรงพยาบาลได้เติบโตขึ้นเรื่อยๆ และได้พัฒนาผู้นำที่มีความสามารถขึ้นภายในองค์กร เราจะยังคงลงทุนในบุคลากรและระบบการทำงานของเราเพื่อให้คำจำกัดความของการเป็นผู้นำในการให้บริการทางด้านสุขภาพระดับสากลในรูปแบบใหม่ที่ให้บริการผู้ป่วยอย่างดีเยี่ยมและให้ผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจต่อไปในอนาคต

นายชัย โสภณพนิช
ประธานกรรมการ