สารจากกรรมการผู้จัดการ

นางลินดา ลีสหะปัญญา
กรรมการผู้จัดการ

ในปี 2564 บำรุงราษฎร์ดำเนินงานผ่านพ้นสถานการณ์โควิด-19 ได้สำเร็จไปอีกปีหนึ่ง ด้วยความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ของเราเรื่องคุณค่าและความเป็นเลิศทางคลินิก ความสามารถในการจัดการกับโรคภัยที่ซับซ้อนอย่างยิ่ง การให้ความสำคัญแก่ผู้ป่วยเป็นหลักทั้งในด้านโครงสร้างและการปฏิบัติ การยืนหยัดคงไว้ซึ่งบริการระดับโลก ทั้งหมดนี้มีผลตอบแทนให้เราเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลชั้นนำของโลกและฟื้นตัวทางธุรกิจได้

เราได้เห็นความต้องการที่ถูกเก็บกักก่อตัวและเพิ่มพูนจากการที่ผู้ป่วยจำนวนมากตั้งหน้าตั้งตารอคอยให้กระบวนการเข้าถึงบำรุงราษฎร์ยุ่งยากน้อยลงและคล่องตัวมากขึ้น นอกเหนือไปจากโปรแกรมสถานกักกันในโรงพยาบาลทางเลือกหรือสถานกักกันทางเลือกที่รัฐกำหนด เช่น โครงการ 'Test-and-Go' และ 'Sandbox' อันที่จริง ในช่วงไตรมาสที่สี่ของปี 2564 บำรุงราษฎร์ต้องเริ่มทำงานหนัก เนื่องจากจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างมากในทุกตัวชี้วัด

ในปี 2564 เรารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับการประกาศโดย Newsweek ว่าให้บำรุงราษฎร์ ติดอันดับหนึ่งใน 200 โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในโลกปีและหนึ่ง 250 โรงพยาบาลอัจฉริยะที่ดีที่สุดในโลกปี 2564 ทั้งนี้ นับเป็นข้อพิสูจน์ที่แจ่มชัดถึงแนวทางระยะยาวของเราด้านการลงทุนในเทคโนโลยีล่าสุด เพื่อส่งมอบการดูแลรักษาที่ก้าวหน้าที่สุดที่โรงพยาบาลแห่งนี้ ตัวอย่างที่โดดเด่นของปีนี้ คือการใช้เทคโนโลยีการแพทย์ 'IceCure' ที่ศูนย์เต้านมและ 'Rezum' ที่ศูนย์เดินปัสสาวะของเรา ทั้งสองเป็นวิธีการที่ลดการบอบช้ำ นอกจากนั้น ที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์นำเสนอได้ในปีนี้ และเป็นครั้งแรกในประเทศไทย คือการรักษามะเร็งลำไส้ในระยะเริ่มต้นด้วยอุปกรณ์ 'Full-Thickness Resection Device' หรือ 'FTRD' ซึ่งทำให้ไม่จำเป็นต้องผ่าตัดเปิดช่องท้อง เรากำลังดำเนินการใช้เทคโนโลยีล่าสุดเหล่านี้อยู่ ในการนำเสนอการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูง ใช้เวลาฟื้นตัวน้อยที่สุด และเจ็บปวดเพียงเล็กน้อยหรือไม่เจ็บปวดเลย

เราได้จัดตั้งคลินิกใหม่และปรับปรุงคลินิกที่มีอยู่เพื่อรองรับเป้าหมายของเราที่จะเป็นจุดหมายปลายทางในตำแหน่งแห่งเดียวเพื่อการดูแลระดับโลก เราเปิดคลินิกเพื่อการฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยโควิด-19 เพื่อดูแลผู้ประสบภาวะ 'ระยะยาวหลังโควิด-19' หลังจากหายจากโรคแล้ว นอกจากนี้ เรายังจัดตั้ง Pride Clinic เพื่อบริการดูแลกลุ่ม LGBTQ ให้ดีขึ้น ส่วนศูนย์หัวใจของเราขณะนี้มีสถานะเป็นสถาบันโรคหัวใจ โดยคำนึงถึงความสามารถในการให้การดูแลที่ได้มาตรฐานสูงยิ่งขึ้น และบริการต่างๆ ที่ครอบคลุมมากขึ้น อันที่จริง ผลงานที่ยืนยันสถานะสถาบันโรคหัวใจของเราคือ การปลูกถ่ายหัวใจได้สำเร็จสองราย ซึ่งเป็นกระบวนการที่นับว่าซับซ้อนที่สุดในขอบข่ายของการดูแลสุขภาพ นอกจากนี้ มีการจัดตั้งศูนย์เต้านมและศูนย์ศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก เพื่อให้เราสามารถให้บริการดูแลเฉพาะทางแก่ผู้มีภาวะที่เกี่ยวข้องกับเต้านมและลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

ปัจจุบัน เรามีลักษณะเป็นโรงพยาบาลดิจิทัลมากขึ้น เราได้ลงทุนด้าน MarTech หรือการดำเนินงานการตลาดแบบดิจิทัล เพื่อให้เราสามารถสื่อสาร ให้ข้อมูล และให้บริการผู้ป่วยได้ดียิ่งขึ้นผ่านแอพพลิเคชัน Bumrungrad บำรุงราษฎร์ที่ได้อัปเกรดต่อเนื่อง บริการการแพทย์ทางไกลและบริการถึงที่บ้าน ร้านค้าออนไลน์ การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย ขณะนี้ รายได้จำนวนมากมาจากช่องทางดิจิทัลของเราโดยตรง เป็นที่คาดว่าแนวโน้มนี้จะดำเนินต่อไป การผสมผสานเทรนด์ดิจิทัลที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆ นี้กับการตลาดเน้นพฤติกรรมผู้บริโภคที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล จะช่วยให้เรากำหนดเป้าหมาย ตอบสนอง และแข่งขันได้มากขึ้นในตลาดการดูแลสุขภาพในประเทศและระหว่างประเทศ

Vitallife ไวทัลไลฟ์ สายงานบริการด้านส่งเสริมสุขภาพด้วยวิทยาศาสตร์ของเราเติบโตแข็งแกร่งขึ้นเป็นลำดับ เราได้พัฒนาโปรแกรมเพิ่มเติมเพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภค เช่น การฟื้นฟูพลังหลังโควิด-19 และหลังรักษาตัวในโรงพยาบาล โปรแกรมเพิ่มเติมสำหรับกลุ่มผู้สูงวัย และการทดสอบทางพันธุกรรมที่ครอบคลุมมากขึ้น เราคาดหวังถึงโอกาสสำคัญที่จะเติบโตในการขยายแนวคิดด้านการส่งเสริมสุขภาพ กับพันธมิตรของเรา อย่างในโครงการรักษที่บางกระเจ้า (RAKxa @ Bang Krachao) การรับรู้และความต้องการด้านสุขภาพแบบองค์รวมที่เพิ่มมากขึ้นเป็นนิมิตหมายอันดีสำหรับไวทัลไลฟ์และบำรุงราษฎร์ในฐานะผู้ริเริ่มผลักดันแนวคิดรายแรกๆ ในแนวทางนี้ การแพร่ระบาดของโควิด-19 เน้นความสำคัญของสิ่งที่เราเชื่อมายาวนาน และของการลงทุนกับการวิจัยและพัฒนาที่ว่าการป้องกันและการฟื้นฟูพลังคือกุญแจสำคัญในการพัฒนาสุขภาพทั่วชุมชนและในการยืดอายุขัยตลอดจน “ช่วงอายุที่สุขภาพสมบูรณ์” ให้ยาวนานขึ้น

เพื่อให้สอดคล้องกับความจำเป็นระดับโลกที่ต้องดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนมากขึ้น และลดผลกระทบอันเกิดจากบำรุงราษฎร์ต่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง เราได้กำหนดวิธีการรายงานและกลไกการติดตามอย่างเป็นทางการมากขึ้นในการใช้มาตรวัดความยั่งยืนต่างๆ ทั้งในระหว่างปี ยังได้ลงทุนและดำเนินการปรับปรุงสิ่งเหล่านี้อย่างเป็นรูปธรรมตามลำดับ

เราจะยังคงท้าทายตัวเองและปรับเปลี่ยนตัวเองในปีต่อๆ ไปอีก หากจะถามว่าเพื่ออะไร คำตอบคือ เพื่อประโยชน์ของผู้ป่วยของเราทั่วโลก เพื่อผู้ถือหุ้นที่มีคุณค่าของเรา และเพื่อการเป็นพลเมืองบรรษัทที่ดี ดิฉันขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ พันธมิตรด้านสุขภาพ ผู้ถือหุ้นและหุ้นส่วน ผู้บริหารและพนักงานที่มีความมุ่งมั่นร่วมกัน ดำเนินงานตามนั้นในทุกๆ วัน และที่ได้สนับสนุนและสร้างโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ให้ยั่งยืนอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้