กราฟราคาหลักทรัพย์

ตัวย่อหุ้น: BH สกุลเงิน: THB
ราคาปิด: 135.50 ปริมาณซื้อขาย: 448,500
เปลี่ยนแปลง: - % เปลี่ยนแปลง: -%
ช่วงราคาระหว่างวัน: 134.50 - 137.00 ช่วงราคา 52 สัปดาห์: 90.50 - 144.50
ปรับปรุงเมื่อ: 14 มิถุนายน 2564 16:50

Chart Type