กราฟราคาหลักทรัพย์

ตัวย่อหุ้น: BH สกุลเงิน: THB
ราคาปิด: 120.50 ปริมาณซื้อขาย: 953,000
เปลี่ยนแปลง: -1.50 % เปลี่ยนแปลง: -1.23%
ช่วงราคาระหว่างวัน: 119.00 - 121.50 ช่วงราคา 52 สัปดาห์: 105.00 - 175.00
ปรับปรุงเมื่อ: 10 กรกฎาคม 2563 16:39

Chart Type