สารจากกรรมการผู้จัดการ

สารจากกรรมการผู้จัดการ

นางลินดา ลีสหะปัญญา
กรรมการผู้จัดการ

ในระหว่างปี 2561 โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้รับการตอกย้ำเรื่องชื่อเสียงด้านความเป็นเลิศในการรักษาพยาบาลชั้นเยี่ยมยิ่งขึ้น และองค์กรภายนอกหลายแห่งยังให้การรับรองเราในด้านการบุกเบิกนำเอาเทคโนโลยีขั้นสูงทางการแพทย์และนวัตกรรมอื่นๆ มาใช้

ในระหว่างปี บำรุงราษฎร์และศูนย์สุขภาพไวทัลไลฟ์ บริษัทในเครือของเรา ได้รับรางวัลและการรับรองถึง 15 รายการ ซึ่งบ่งถึงมาตรฐานคุณภาพระดับโลกของเรา รวมถึงรางวัลเกียรติยศต่อไปนี้

  • Most Trusted Hospital 2018 – Thailand by South East Asia Magazine
  • 2018 Medical Tourism Hospital of the Year in Asia Pacific
  • Smart Hospital of the Year in Asia Pacific
  • Hospital of the Year – Thailand by Healthcare Asia Magazine
  • Most recently, we were named Most Improved Thai Hospital and Nursing Excellence by Hospital Management Asia 2018.

กระนั้น เราไม่ได้นิ่งนอนใจ หากจะยังคงแสวงหาวิธีการที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไปเรื่อยๆ โดยไม่มีการประนีประนอม ทั้งนี้ จะเห็นได้จากโปรแกรมและเทคโนโลยีที่เรานำมาใช้ในฐานะที่เป็นผู้นำตลาดเพื่อการปฏิบัติงานทางการรักษาพยาบาลและความเป็นเลิศทางการบริบาลผู้ป่วยโดยรวม

เมื่อต้นปี 2561 เราได้เป็นโรงพยาบาลระบบดิจิตัลแบบบูรณาการด้วยการเริ่มใช้ TrakCare ระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ ระบบไอทีใหม่ของเรา ระบบนี้ทำให้แพทย์และบุคคลากรทางการแพทย์ในแผนกต่างๆ ทั่วโรงพยาบาลสามารถเข้าถึงเวชระเบียนเดี่ยวที่ครอบคลุมกว้างขวางของผู้ป่วยแต่ละรายได้อย่างง่ายดายและปลอดภัยในแบบเรียลไทม์ การปรับเปลี่ยนเป็นระบบดิจิตัลนี้ยิ่งพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยในการรักษาที่เราสามารถทำได้ให้ดียิ่งขึ้นต่อไปอีก

นอกจากนั้น บำรุงราษฎร์ได้จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด นำเอาระบบดาวินชีเข้ามาใช้ในการทำศัลยกรรมผ่านกล้องแผลเล็ก และยังได้ใช้ระบบหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดที่สถาบันกระดูกสันหลังของบำรุงราษฎร์เพื่อให้ศัลยแพทย์กระดูกสันหลังสามารถมองเห็นภาพ และควบคุมการผ่าตัดได้ด้วยความแม่นยำยิ่งขึ้น การประสมประสานการใช้หุ่นยนต์ทั้งที่เป็นฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์เข้ากับความชำนาญการของศัลยแพทย์ของเรานับเป็นความก้าวหน้าอย่างใหม่ในวงการแพทย์ของประเทศไทย

ในการร่วมมือกับไบโอเชีย สตาร์ทอัพสหรัฐอเมริกา เรานำร่องใช้ระบบเอไอในการใช้เทคโนโลยีหาลำดับเบสในสารพันธุกรรม เพื่อปฏิวัติการตรวจหาจุลชีพและการดื้อยาต้านจุลชีพ การใช้เทคโนโลยีนี้ทำให้เราสามารถให้การรักษาโรคติดเชื้อได้อย่างเหมาะสม ทำให้ผลลัพธ์การดูแลผู้ป่วยดีขึ้นพร้อมๆ กับลดโอกาสที่จะเกิดการดื้อยาต้านจุลชีพต่อไปอีก

และเรายังเริ่มใช้แนวทางการดูแลรักษาสุขภาพแบบใหม่เชิงป้องกันด้วยการทำงานอย่างใกล้ชิดกับศูนย์สุขภาพไวทัลไลฟ์ บริษัทในเครือของเรา ในการตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยของเราที่จะดูดีขึ้น รู้สึกดีขึ้น ทั้งยังมีชีวิตยืนยาวขึ้น นอกจากจะรักษาโรคแล้ว การบริบาลแบบประสมประสานนี้ยังจะทำให้เราสามารถทำนายและป้องกันโรคได้ ตลอดจนส่งเสริมสุขภาวะเพื่อแนวทางการดูแลรักษาสุขภาพที่ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้น ในปี 2561 บำรุงราษฎร์ได้ตกลงที่จะเพิ่มสาขาศูนย์สุขภาพไวทัลไลฟ์ ในโครงการพัฒนาโรงแรมที่พักแบบวิลล่าระดับห้าดาวที่บางกระเจ้า

ความสำเร็จทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้เป็นผลลัพธ์ของพันธสัญญาที่เรามีต่อผู้ป่วย – พันธสัญญาที่แพทย์ พยาบาล และบุคคลาการฝ่ายสนับสนุนของเราต่างมีร่วมกัน ผู้ป่วยของเราและความไว้วางใจที่ผู้ป่วยให้เราเป็นใจกลางสำคัญของทุกสิ่งที่เรากระทำ เราจะยังสร้างเสริมความสำเร็จของเราต่อไป เชื่อมประสานความเชี่ยวชาญของผู้ชำนาญการของเรา ความใส่ใจของบุคคลากรทั้งหมดของเรา และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยเข้าด้วยกันเพื่อปรับปรุงคุณภาพของการรักษาและการบริบาลที่เรามีให้ผู้ป่วยทั้งหมดโดยไม่หยุดยั้ง