คณะผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหารของบริษัท ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 มีดังต่อไปนี้

ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง
1. นางลินดา ลีสหะปัญญา กรรมการผู้จัดการ
2. ดร.นีล ซอเร็นทีโน Chief Strategist
3. นายดิ๊กเกิ้น สมาร์ท-กิลล์ Corporate Chief Information Officer
4. นายเคนเนท เลิฟ Corporate Chief Financial Officer
5. นายแพทย์สมศักดิ์ เชาว์วิศิษฐ์เสรี ผู้อำนวยการด้านบริหาร และผู้อำนวยการด้านการแพทย์
6. นางสาวอรพรรณ บัวม่วง Hospital Chief Financial Officer