โครงสร้างองค์กร

* สามารถ คลิก เพื่อดูภาพใหญ่

ผังโครงสร้างองค์กร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

โครงสร้างบริษัทมีดังต่อไปนี้

บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด มหาชน มีบริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยตรง 9 บริษัท ประกอบด้วย

  1. บริษัท ไวทัลไลฟ์ จำกัด
  2. บริษัท เอเชีย โกลเบิล เฮลธ์ จำกัด
  3. บริษัท เอเชีย โกลเบิล รีเสิร์ช จำกัด
  4. บริษัท รื่นมงคล จำกัด
  5. บริษัท ไลฟ์ แอนด์ ลองจิวิตี้ จำกัด
  6. บริษัท ศูนย์พัฒนาบุคลากร บำรุงราษฎร์ จำกัด
  7. บริษัท บำรุงราษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิร์ก จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร บำรุงราษฎร์ จำกัด)
  8. บริษัท เฮลท์ ฮอไรซัน เอ็นเตอร์ไพรส์ พีทีอี ลิมิเตด
  9. บริษัท บำรุงราษฎร์ เซอร์วิสเซส จำกัด

บริษัทยังมีบริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยอ้อมจำนวน 3 บริษัท ประกอบด้วย (1) บริษัท ไวทัลไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล เอจี (ถือหุ้น 51%) (2) บริษัท บำรุงราษฎร์ มองโกลเลีย แอลแอลซี (ถือหุ้น 80% ตามสัดส่วนการลงทุนใน บริษัท เฮลท์ ฮอไรซัน เอ็นเตอร์ไพรส์ พีทีอี ลิมิเตด) (3) บริษัท โซล ซีเนียร์ส ทาวเวอร์ แอลแอลซี (ถือหุ้นประมาณ 41% ตามสัดส่วนการลงทุนใน บริษัท เฮลท์ ฮอไรซัน เอ็นเตอร์ไพรส์ พีทีอี ลิมิเตด และ บริษัท บำรุงราษฎร์ มองโกลเลีย แอลแอลซี) และ (4) บริษัท บำรุงราษฎร์ เมียนมาร์ จำกัด

นอกจากนี้ บริษัทยังมีบริษัทร่วมอีกสองบริษัท คือ บริษัท บำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งบริษัทถือหุ้น 31.5% และบริษัท ซีดีอี เทรดดิ้ง จำกัด ซึ่งบริษัทถือหุ้น 30%

บริษัท ไวทัลไลฟ์ จำกัด (“Vitallife”) เป็นผู้บุกเบิกด้านเวชศาสตร์วัยยุวัฒน์แบบครบวงจร โดยจะรวมถึงการตรวจหา ประเมิน และการป้องกัน เพื่อให้ร่างกายมีสุขภาพที่ดี และอ่อนกว่าวัย และใช้กลยุทธ์เพื่อการฟื้นฟูความเสื่อมของร่างกาย เพื่อให้ผู้ป่วยมีสุขภาพแข็งแรงและใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข Vitallife นำเอาเทคโนโลยีอันทันสมัยมาให้บริการเพื่อให้ผู้ป่วย “รู้สึกอ่อนกว่าวัย ดูดีขึ้น และมีชีวิตยืนยาวขึ้น” การวิเคราะห์ Biomarker, โปรแกรมอาหารเสริมชนิดใหม่ๆ การประเมินสภาวะพิษในร่างกาย การตรวจพบแต่เนิ่นๆ และการใช้ยาเพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกาย ล้วนเป็นหัวใจสำคัญของ Vitallife

บริษัท เอเชีย โกลเบิล เฮลธ์ จำกัด (“AGH”) เป็นบริษัทซึ่งทำหน้าที่สนับสนุนการลงทุนในธุรกิจการแพทย์และธุรกิจที่เกี่ยวข้องในภูมิภาค

บริษัท เอเชีย โกลเบิล รีเสิร์ช จำกัด (“AGR”) เป็นผู้ให้บริการด้านวิจัยทางคลินิกทั้งในประเทศ และในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเป็น (1) ศูนย์ประสานวิจัย (Contract Research Organization หรือ CRO) ซึ่งคือผู้ทดลองวิจัยทางคลินิกให้กับบริษัทยา บริษัท biotech และบริษัทอุปกรณ์การแพทย์ และ (2) ศูนย์วิจัยทางคลินิก (Site Management Organization หรือ SMO) ซึ่งเป็นผู้บริหารโครงการวิจัยต่างๆเพื่อให้ได้การวิจัยและข้อมูลที่มีคุณภาพ

บริษัท รื่นมงคล จำกัด (“RM”) เป็นผู้ครอบครองกรรมสิทธิ์ในที่ดินขนาด 3 ไร่ 3 งาน 44.4 ตารางวา บริเวณสุขุมวิท ซอย 1 เพื่อรองรับการขยายกิจการของโรงพยาบาลในอนาคต

บริษัท ไลฟ์ แอนด์ ลองจิวิตี้ จำกัด (“LLL”) จดทะเบียนในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นบริษัทโฮลดิ้งเพื่อการลงทุนในกิจการในต่างประเทศ

บริษัท บำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (“BIL”) เป็นผู้ลงทุนในโครงการต่างๆ ในต่างประเทศของบริษัท ซึ่งมุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาลและการบริหารโรงพยาบาล ในช่วงปี 2554 ที่ผ่านมานั้น BIL ได้ถอนการลงทุนในต่างประเทศ อันประกอบด้วยการจำหน่ายโรงพยาบาล Asian Hospital ในประเทศฟิลิปปินส์ และการไม่ต่อสัญญาการบริหารโรงพยาบาล Mafraq ในกรุงอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรต เพื่อหันมามุ่งเน้นการขยายตลาดภายในประเทศ โดยที่ขณะนี้ BIL ก็ได้หยุดดำเนินกิจการและทยอยลดทุนจดทะเบียน เพื่อคืนเงินลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการลงทุน

บริษัท ซีดีอี เทรดดิ้ง จำกัด (“CDE Trading”) (เดิมชื่อ บริษัท โกลเบิลแคร์ โซลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด) เดิมเป็นบริษัทพัฒนาระบบซอฟท์แวร์สำหรับโรงพยาบาล ในปี 2550 บริษัท โกลเบิลแคร์ โซลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ได้ขายสินทรัพย์หลัก คือผลิตภัณฑ์ซอฟท์แวร์บริหารโรงพยาบาลและสินทรัพย์อื่นๆ ให้กับกลุ่มไมโครซอฟท์ และได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ซีดีอี เทรดดิ้ง จำกัด โดยที่ขณะนี้ CDE Trading หยุดการดำเนินกิจการชั่วคราว

บริษัท บำรุงราษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิร์ค จำกัด (“BHN”) (เดิมชื่อ บริษัท ศูนย์พัฒนาบุคลากร บำรุงราษฎร์ จำกัด (“BPDC”)) เป็นบริษัทเพื่อการลงทุนในธุรกิจด้านการแพทย์ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ รวมถึงธุรกิจด้านการฝึกอบรม และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับธุรกิจการแพทย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

บริษัท ไวทัลไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล เอจี (“VTLAG”) เป็นบริษัทโฮลดิ้งเพื่อการลงทุนในกิจการในต่างประเทศ

บริษัท เฮลท์ ฮอไรซัน เอ็นเตอร์ไพรส์ พีทีอี ลิมิเตด (“HHE”) เป็นบริษัทโฮลดิ้งเพื่อการลงทุนในกิจการในต่างประเทศ

บริษัท บำรุงราษฎร์ มองโกลเลีย แอลแอลซี (“BML”) เป็นบริษัทโฮลดิ้งเพื่อการถือครอง หุ้นสามัญร้อยละ 51 ของบริษัท โซล ซีเนียร์ส ทาวเวอร์ แอลแอลซี

บริษัท โซล ซีเนียร์ส ทาวเวอร์ แอลแอลซี (“SST”) เป็นเจ้าของและผู้ดำเนินกิจการโรงพยาบาล อูลานบาตอร์ ซองโด (Ulaanbaatar Songdo Hospital) ในประเทศมองโกเลีย

บริษัท ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร บำรุงราษฎร์ จำกัด (“BHPDTC”) เป็นศูนย์พัฒนาบุคลากรและจัดฝึกอบรมสำหรับธุรกิจการบริการทางการแพทย์ ให้กับบริษัทในเครือเท่านั้น

บริษัท บำรุงราษฎร์ เซอร์วิสเซส จำกัด (“BS”) เป็นบริษัทที่ให้บริการส่งต่อผู้ป่วยทั้งในและนอกประเทศ

บริษัท บำรุงราษฎร์ เมียนมาร์ จำกัด (“BM”) เป็นบริษัทที่ให้บริการด้านคลินิกเอกชนและการตรวจวินิจฉัยโรค ในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์