This printed article is located at http://investor-th.bumrungrad.com/group_structure.html

โครงสร้างกลุ่มบริษัท

* สามารถ คลิก เพื่อดูภาพใหญ่

ผังโครงสร้างองค์กร ณ วันที่ 24 มกราคม 2560

บริษัทมีบริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยตรง 9 บริษัท ประกอบด้วย

  1. บริษัท ไวทัลไลฟ์ จำกัด
  2. บริษัท เอเชีย โกลเบิล เฮลธ์ จำกัด
  3. บริษัท เอเชีย โกลเบิล รีเสิร์ช จำกัด
  4. บริษัท รื่นมงคล จำกัด
  5. ไลฟ์ แอนด์ ลองจิวิตี้ แอลทีดี
  6. บริษัท ศูนย์พัฒนาบุคลากรบำรุงราษฎร์ จำกัด
  7. บริษัท บำรุงราษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิร์ก จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร บำรุงราษฎร์ จำกัด)
  8. เฮลท์ ฮอไรซัน เอ็นเตอร์ไพรส์ พีทีอี ลิมิเตด
  9. บริษัท บำรุงราษฎร์ เซอร์วิสเซส จำกัด

บริษัทยังมีบริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยอ้อมจำนวน 3 บริษัท ประกอบด้วย (1) บำรุงราษฎร์ มองโกลเลีย แอลแอลซี (ถือหุ้น 80% ตามสัดส่วนการลงทุนใน เฮลท์ ฮอไรซัน เอ็นเตอร์ไพรส์ พีทีอี ลิมิเตด) (2) โซล ซีเนียร์ส ทาวเวอร์ แอลแอลซี (ถือหุ้นประมาณ 41% ตามสัดส่วนการลงทุนใน เฮลท์ ฮอไรซัน เอ็นเตอร์ไพรส์ พีทีอี ลิมิเตด และ บำรุงราษฎร์ มองโกลเลีย แอลแอลซี) และ (3) บำรุงราษฎร์ เมียนมาร์ ซีโอ แอลทีดี

นอกจากนี้ บริษัทยังมีบริษัทร่วมอีกหนึ่งบริษัท คือ บริษัท บำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งบริษัทถือหุ้น 31.5%

โครงสร้างบริษัทมีดังต่อไปนี้

บริษัท ไวทัลไลฟ์ จำกัด (“Vitallife”) เป็นผู้บุกเบิกด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยแบบครบวงจร โดยจะรวมถึงการตรวจหา ประเมิน และ การป้องกัน เพื่อให้ร่างกายมีสุขภาพที่ดี และอ่อนกว่าวัย และใช้กลยุทธ์เพื่อการฟื้นฟูความเสื่อมของร่างกาย เพื่อให้ผู้ป่วยมีสุขภาพแข็ง แรงและใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข Vitallife นำเอาเทคโนโลยีอันทันสมัยมาให้บริการเพื่อให้ผู้ป่วย “รู้สึกอ่อนกว่าวัย ดูดีขึ้น และมีชีวิต ยืนยาวขึ้น” การวิเคราะห์ Biomarker, โปรแกรมอาหารเสริมชนิดใหม่ๆ การประเมินสภาวะพิษในร่างกาย การตรวจพบแต่เนิ่นๆ และ การใช้ยาเพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกาย ล้วนเป็นหัวใจสำคัญของ Vitallife

บริษัท เอเชีย โกลเบิล เฮลธ์ จำกัด (“AGH”) เป็นบริษัทซึ่งทำหน้าที่สนับสนุนการลงทุนในธุรกิจการแพทย์และธุรกิจที่เกี่ยวข้องใน ภูมิภาค

บริษัท เอเชีย โกลเบิล รีเสิร์ช จำกัด (“AGR”) เป็นผู้ให้บริการด้านวิจัยทางคลินิกทั้งในประเทศ และในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดย เป็น (1) ศูนย์ประสานวิจัย (Contract Research Organization หรือ CRO) ซึ่งคือผู้ทดลองวิจัยทางคลินิกให้กับบริษัทยา บริษัท biotech และบริษัทอุปกรณ์การแพทย์ และ (2) ศูนย์วิจัยทางคลินิก (Site Management Organization หรือ SMO) ซึ่งเป็นผู้บริหารโครงการวิจัย ต่างๆเพื่อให้ได้การวิจัยและข้อมูลที่มีคุณภาพ

บริษัท รื่นมงคล จำกัด (“RM”) เป็นผู้ครอบครองกรรมสิทธิ์ในที่ดินขนาด 3 ไร่ 3 งาน 44.4 ตารางวา บริเวณสุขุมวิท ซอย 1 เพื่อรองรับการขยายกิจการของโรงพยาบาลในอนาคต

ไลฟ์ แอนด์ ลองจิวิตี้ ลิมิเต็ด (“LLL”) จดทะเบียนในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น บริษัทโฮลดิ้งเพื่อการลงทุนในกิจการในต่างประเทศ

บริษัท บำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (“BIL”) เป็นผู้ลงทุนในโครงการต่างๆ ในต่างประเทศของบริษัท ซึ่งมุ่งเน้นการลงทุน ในธุรกิจโรงพยาบาลและการบริหารโรงพยาบาล ในช่วงปี 2554 ที่ผ่านมานั้น BIL ได้ถอนการลงทุนในต่างประเทศ อันประกอบด้วย การจำหน่ายโรงพยาบาล Asian Hospital ในประเทศฟิลิปปินส์ และการไม่ต่อสัญญาการบริหารโรงพยาบาล Mafraq ในกรุงอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรต เพื่อหันมามุ่งเน้นการขยายตลาดภายในประเทศ โดยที่ขณะนี้ BIL ก็ได้หยุดดำเนินกิจการและทยอยลดทุน จดทะเบียน เพื่อคืนเงินลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการลงทุน

บริษัท บำรุงราษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิร์ก จำกัด (“BHN”) เดิมชื่อ บริษัท ศูนย์พัฒนาบุคลากร บำรุงราษฎร์ จำกัด (“BPDC”) เป็นบริษัทเพื่อ การลงทุนในธุรกิจด้านการแพทย์ในต่างประเทศ

เฮลท์ ฮอไรซัน เอ็นเตอร์ไพรส์ พีทีอี ลิมิเตด (“HHE”) เป็นบริษัทโฮลดิ้งเพื่อการลงทุนในกิจการในต่างประเทศ

Bบำรุงราษฎร์ มองโกลเลีย แอลแอลซี (“BML”) เป็นบริษัทโฮลดิ้งเพื่อการถือครอง หุ้นสามัญร้อยละ 51 ของบริษัท โซล ซีเนียร์ส ทาวเวอร์ แอลแอลซี

โซล ซีเนียร์ส ทาวเวอร์ แอลแอลซี (“SST”) เป็นเจ้าของและผู้ดำเนินกิจการโรงพยาบาล อูลานบาตอร์ ซองโด (Ulaanbaatar Songdo Hospital) ในประเทศมองโกเลีย

บริษัท ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร บำรุงราษฎร์ จำกัด (“BPDTC”) เป็นศูนย์พัฒนาบุคลากรและจัดฝึกอบรมสำหรับธุรกิจการ บริการทางการแพทย์ ให้กับบริษัทในเครือเท่านั้น

บำรุงราษฎร์ เซอร์วิสเซส จำกัด (“BS”) เป็นบริษัทที่ให้บริการส่งต่อผู้ป่วยทั้งในและนอกประเทศ รวมถึงธุรกิจด้านการฝึกอบรม และ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับธุรกิจการแพทย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

บำรุงราษฎร์ เมียนมาร์ ซีโอ แอลทีดี (“BM”) เป็นบริษัทที่ให้บริการด้านคลินิกเอกชนและการตรวจวินิจฉัยโรค ในประเทศสาธารณรัฐ แห่งสหภาพเมียนมาร์


Please read our General Disclaimer & Warning carefully.
Use of this Website constitutes acceptance of the Terms of Website Use.
Copyright © 2018. ThaiListedCompany.com. All Rights Reserved.