This printed article is located at http://investor-th.bumrungrad.com/director_message.html

สารจากกรรมการผู้จัดการ

สารจากกรรมการผู้จัดการ

นางลินดา ลีสหะปัญญา
กรรมการผู้จัดการ

ผู้ป่วยนับล้านคนจาก 190 ประเทศให้ความไวัวางใจ โรนพยาบาลบำรุงราษฎร์ ทั้งผู้ป่วยและครอบครัวต่างคาด หวังการดูแลรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพสูงสุดและผลการ รักษาที่ดีจากเรา ซึ่งทำให้เราต้องมุ่งมั่นที่จะพัฒนามาตรฐานด้านคุณภาพและนวัตกรรมใหัสูงขึ้นไปอย่างไม่หยุดยั้ง

ในปี 2560 เรามีโปรแกรมและกระบวนการคลินิก ใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น เราเป็นศูนย์แรกในเอเชีย – และศูนย์ที่สามของโลกที่นำเทคโนโลยี Cardiolnsight เขัามาใหับริการ Cardiolnsight เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ไม่มีผลต่อความเจ็บปวดของร่างกาย โดยเป็นเทคโนโลยีที่สำหรับใช้ในการวิจิฉัยโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ (Cardiac arrhythmia) ผู้ป่วยจะได้ใส่เสื้อลักษณะคล้ายเสื้อกั๊กที่มีเซ็นเซอร์ไฟฟ้า 252 จุด เพื่อตรวจจับตำแหน่งความผิดปกติได้อย่างแม่นยำ ทำให้การรักษาเป็นไปได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิผลมากขึ้น

การพัฒนาที่น่าตื่นแต้นอีกอย่างหนึ่งของเราคือ การนำการรักษาแบบเฉพาะจุดตรงกับโรคของผู้ป่วย (Precision Medicine) เข้ามาใช้ในการดูแลรักษาโรคมะเร็ง เครื่องมือที่ทันสมัยใหม่ล่าสุดนี้ที่ช่วยวางแผนการบำบัดรักษาที่เหมาะสมเฉพาะบุคคล ทำให้ทีมผู้ให้การรักษาโรคมะเร็งของเราสามารถกำหนดการแผนการรักษาที่เหมาะสมกับผู้ป่วยและสภาวะโรคของผู้ป่วยแต่ละรายได้เป็นการเฉพาะยิ่งขึ้น

นอกจากนั้น เรายังตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยที่เปลี่ยนแปลงไป ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ในเครือของเราเสนอแนวทางการรักษาเชิงป้องกัน เป็นการดูแลส่งเสริมสุขภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของคนทั่วไปที่ปรารถนาจะมีสุขภาพร่างกายที่ดูดีขึ้น มีชีวิตชีวาที่ดีขึ้น และมีอายุยืนยาวขึ้น ทุกวันนี้ ผู้ป่วยของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์สามารถรับบริการไวทัลไลฟ์ดังกล่าวเพิ่มเติมเพื่อเสริมการดูแลรักษาของทางโรงพยาบาล ซึ่งเป็นรูปแบบการบริการที่ตั้งอยู่ในที่แห่งเดียวกัน ทำให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการทั้งสองด้านได้อย่างสะดวก

นอกจากนั้น เรายังพิจารณาทบทวนและปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ของเราอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นใจว่าเรายังคงเป็นองค์กรที่ยอดเยี่ยมระดับโลก ในช่วงปี 2560 เราได้ยกระดับความทันสมัยของแผนกบำบัดพิเศษทารกแรกเกิด และยังได้เพิ่มแผนกผู้ป่วยวิกฤตอีกหนึ่งแห่ง เพื่อรองรับผู้ป่วยที่มีจำนวนมากขึ้นที่ต้องการการดูแลรักษาทางการแพทย์ที่ซับซ้อน ในส่วนการเพิ่มความสะดวกสบาลสำหรับผู้ป่วยและการวินิจฉัยโรคทางคลินิก เราได้ใช้เครื่อง GE 3 Tesla MRI รุ่นล่าสุดซึ่งมีขนาดกว้างขึ้น เงียบขึ้น และให้ภาพที่ละเอียดคมชัดมากขึ้น

โครงสร้างพื้นฐานของโรงพยาบาลของเราขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้นเรื่อย ๆ ปริมาณข้อมูลดิจิทัลทางการแพทย์เพิ่มเป็นทวีคูณเนื่องจากภาพที่มีความละเอียดและผลตรวจจากห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ตลอดจนการทดสอบด้านพันธุกรรมก็เป็นเรืองปกติธรรมดาขึ้นเรื่อย ๆ

เราพยายามพัฒนาตนเองให้เป็นโรงพยาบาลดิจิทัลโดยสมบูรณ์แบบ เราจึงได้สร้างศูนย์ข้อมูลที่ทันสมัยล่าสุดแบบ twin data centers เพื่อจัดการกับระดับชั้นข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้นได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย ระบบข้อมูลสุขภาพแบบใหม่นี้ เป็นการผสมผสานระบบต่าง ๆ ของโรงพยาบาลเข้าด้วยกันเป็นอย่างดีที่สุด เพื่อสร้างความมั่นใจว่า แพทย์และพยาบาลจะสามารถเข้าถึงข้อมูลผู้ป่วยได้อย่างปลอดภัยและเสถียรในแบบเรียลไทม์ ผู้ป่วยเองก็สามารถเข้าถึงประวัติการรักษาผ่านทางเว็บไซต์หรือแอพที่มั่นคงปลอดภัยได้เช่นเดียวกัน การลงทุนเหล่านี้ช่วยยกระดับความปลอดภัย การเชื่อมโยง และความสะดวกให้เพิ่มมากขึ้นไปอีก

ความสำเร็จทั้งหลายดังกล่าวนี้มีพื้นฐานอยู่ที่ความมุ่งมั่นรับผิดชองของแพทย์ พยาบาล และบุคลากรสายสนับสนุนของเราให้การดูแลอย่างมีคุณภาพสูงผู้ป่วยด้วยความเข้าใจและความเอื้ออาทร หากไม่มีท่านทั้งหลายดังกล่าวแล้ว เราคงไม่อาจได้ชื่นชมยินดีกับชื่อเสียงด้านความเป็นเลิศของเราทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก นอกจากนั้น ผลงานอันมีประสิทธิภาพสูงขึ้นของบุคลากรของเราเป็นผลให้ผลิตภาพสูงขึ้นของบุคลากรของเราเป็นผลให้ผลิตภาพของเราสูงขึ้นไปด้วย ทั้งยังเป็นผลติต่อโครงสร้างต้นทุนของเราในหลาย ๆ ประการ ถึงแม้การเติบโตทางเศรษฐกิจจะชะลอดตัวในตลาดของเราในปี 2560 แต่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ยังคงสามารถทำรายได้เพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับปีท่อน ตลอดจนทำผลกำไรได้อย่างน่าพอใจ

ดิฉันขอขอบคุณบุคลากรของเราทุกท่านที่ได้ทุ่มเทสร้างความสำเร็จนานัปการตลอดช่วงปีที่แล้ว ดิฉันเชื่อมั่นว่า เราจะยังสามารถสร้างผลลัพธ์ที่น่ายินดีอย่างยิ่งได้อีกต่อไป


Please read our General Disclaimer & Warning carefully.
Use of this Website constitutes acceptance of the Terms of Website Use.
Copyright © 2018. ThaiListedCompany.com. All Rights Reserved.